EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Is een stiefouder onderhoudsplichtig ten aanzien van de kinderen van zijn partner?

Is een stiefouder onderhoudsplichtig ten aanzien van de kinderen van zijn partner?

Ben ik als stiefouder verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen van mijn nieuwe partner? En wanneer ben ik eigenlijk officieel stiefouder? Dat zijn vragen die regelmatig aan mij gesteld worden. In dit blog geef ik een antwoord op deze vragen.

In de wet is bepaald dat een stiefouder gedurende zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap verplicht is levensonderhoud te verstrekken aan de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerd partner. Deze onderhoudsplicht wordt verlengd ten aanzien van kinderen tussen 18 en 21 jaar.

Wie is stiefouder?

Om stiefouder in de zin van wet te zijn, moet sprake zijn van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Alleen diegene die getrouwd is met zijn of haar nieuwe partner met kinderen of daarmee een geregistreerd partnerschap is aangegaan, is onderhoudsplichtig ten aanzien van die kinderen. De nieuwe partner die met de ouder van de kinderen samenwoont, is niet onderhoudsplichtig.

Voorwaarden / beperkingen onderhoudsplicht

De stiefouder is alleen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap met de ouder van de kinderen onderhoudsplichtig. Als het huwelijk tussen de stiefouder en de ouder van de kinderen wordt ontbonden door echtscheiding of overlijden, dan eindigt daarmee de onderhoudsplicht van de stiefouder. Hetzelfde geldt bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

De onderhoudsplicht van de stiefouder geldt verder alleen ten aanzien van de tot het gezin behorende kinderen. Het is dus noodzakelijk dat de stiefouder en de stiefkinderen met elkaar een gezin vormen. Dit begrip wordt ruim geïnterpreteerd en hieronder vallen bijvoorbeeld ook uitwonende, studerende kinderen die voorheen deel uitmaakten van het gezin, maar ook kinderen die als gevolg van een co-ouderschapsregeling de helft van de tijd in het gezin wonen.

Onderhoudsplicht bij gezamenlijk gezag

Ook als geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, kan een nieuwe partner onderhoudsplichtig zijn. Als een nieuwe partner gezamenlijk met de ouder het gezag uitoefent over de kinderen, bestaat ook een verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud. Deze onderhoudsplicht duurt voort totdat het kind de 21-jarige leeftijd heeft bereikt. Indien het gezamenlijk gezag eindigt door een rechterlijke beslissing of door het overlijden van de ouder, blijft de onderhoudsplicht bestaan gedurende de termijn dat het gezamenlijk gezag heeft geduurd, maar uiterlijk tot de 21-jarige leeftijd. Dus als een partner vier jaar met een ouder het gezamenlijk gezag over zijn of haar kinderen heeft gehad, dan loopt de onderhoudsplicht nog vier jaar door na het beëindigen van het gezag.

Advies

Het is goed om serieus stil te staan bij de consequenties van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een gezamenlijk gezag met een partner die kinderen heeft uit een eerder huwelijk of een eerdere relatie. Het is belangrijk om u van tevoren goed te laten informeren over uw verplichtingen.

De inhoud van dit blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u meer over dit onderwerp weten of heeft u een andere familierechtelijke vraag, neemt u dan gerust (vrijblijvend) contact met mij of een van mijn collega’s op.

Wilt u meer weten over de alimentatieplicht van een stiefouder?

Gepubliceerd op 18 Jul '17
Familierecht Erkenning kind, de vervangende toestemming Door mr. P. Vellekoop

Wanneer u als vader of duo-moeder wil dat formeel een familierechtelijke (juridische) band tussen u...

Familierecht Gezag over minderjarig kind Door mr. P. Vellekoop

  In de meeste gevallen hebben ouders samen het gezag over hun minderjarige kinderen. Maar s...

Familierecht Is een stiefouder onderhoudsplichtig ten aanzien van de kinderen van zijn partner? Door mr. P. Vellekoop

Ben ik als stiefouder verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen van mijn nieuwe partne...

Neem contact op