EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Echtscheiding of scheiding van tafel en bed?

Echtscheiding of scheiding van tafel en bed?

Wat is het verschil tussen een echtscheiding en een scheiding van tafel en bed? Dat is een vraag die in mijn praktijk regelmatig wordt gesteld. In deze blog zal ik daar een antwoord op geven.

Bij een echtscheiding wordt in de eerste plaats het huwelijk ontbonden. Dat gebeurt door de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking (de uitspraak van de rechter) in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar de echtgenoten zijn getrouwd. In het kader van de echtscheiding moeten er afspraken gemaakt worden over de gevolgen van de echtscheiding: bijvoorbeeld over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen, kinderalimentatie, partneralimentatie, de verdeling van de huwelijksgemeenschap of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en de verdeling van het pensioen.

Een scheiding van tafel en bed heeft voor een belangrijk deel dezelfde gevolgen als een echtscheiding. Het grote verschil is echter dat het huwelijk niet wordt ontbonden: de echtgenoten blijven dus met elkaar getrouwd. Wel moeten er in het kader van de scheiding van tafel en bed ook afspraken gemaakt worden over de hiervoor genoemde onderwerpen. De scheiding van tafel en bed wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

Vanuit geloofsovertuiging kan voor een scheiding van tafel en bed worden gekozen in plaats van een echtscheiding. Verder kan de scheiding van tafel en bed fungeren als een overgangssituatie naar de ontbinding van het huwelijk. Een andere reden is de mogelijkheid van verzoening. Indien de kans bestaat dat de echtgenoten zich na verloop van tijd zullen verzoenen, ligt een scheiding van tafel en bed voor de hand. In dat geval zijn de gevolgen namelijk makkelijker terug te draaien: na een verzoening, die overigens ook ingeschreven dient te worden in het huwelijksgoederenregister, herleven alle gevolgen van het huwelijk van rechtswege alsof er geen scheiding van tafel en bed heeft plaatsgehad. Ook in geval van hertrouwen na een echtscheiding herleven alle gevolgen van het huwelijk van rechtswege, maar in dat geval moet wel het huwelijk opnieuw gesloten worden met alle kosten van dien.

Indien echtgenoten na een scheiding van tafel en bed hun huwelijk alsnog definitief willen beëindigen, dient daartoe een verzoek bij de rechter ingediend te worden. Indien de ontbinding van het huwelijk op gemeenschappelijk verzoek plaatsvindt, hoeft geen termijn in acht genomen te worden. Indien het verzoek tot ontbinding van het huwelijk door een van beide echtgenoten wordt gedaan, geldt de eis dat de scheiding van tafel en bed tenminste drie jaar moet hebben geduurd.

De inhoud van deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Indien u vragen heeft of advies wenst, kunt u contact opnemen met mr. P. Vellekoop of een van haar collega’s.

Gepubliceerd op 12 Sep '17
Familierecht Wettelijke indexering: hoe zit dat eigenlijk? Door mr. P. Vellekoop

Op grond van de wet moet ieder jaar de hoogte van de kinder- en partneralimentatie worden aangepast....

Familierecht Partneralimentatie nog aftrekbaar na 1 januari 2020? Door mr. P. Vellekoop

  Per 1 januari 2020 krijgen degenen die partneralimentatie betalen of ontvangen te maken me...

Familierecht Is een stiefouder onderhoudsplichtig ten aanzien van de kinderen van zijn partner? Door mr. P. Vellekoop

Ben ik als stiefouder verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen van mijn nieuwe partne...

Neem contact op