EBH Legal
Familierecht

Eigen bedrijf? Dit moet u weten over huwelijk en scheiding!

Eigen bedrijf? Dit moet u weten over huwelijk en scheiding!

 

Eigen bedrijf? Dit moet u weten over huwelijk en scheiding!

Hoe bent u getrouwd?

Ongeveer 65.000 stellen stappen jaarlijks in het huwelijksbootje. Driekwart hiervan maakt geen huwelijkse voorwaarden en trouwt dus in gemeenschap van goederen. Bent u voor 1 januari 2018 gehuwd, dan geldt voor u de algehele gemeenschap van goederen en trouwde u na 1 januari 2018 dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd (zie voor meer informatie mijn eerdere blog over dit onderwerp).

Gemeenschap van goederen

Bent u in de algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan is daardoor alles gezamenlijk geworden, dus ook bijvoorbeeld het familiebedrijf dat u al runde voordat u trouwde of de schuld in rekening courant bij uw BV die er voor het huwelijk al was, waarvan uw echtgenoot mogelijk niet op de hoogte is. Van de algehele gemeenschap van goederen zijn alleen uitgesloten het vermogen of de zaken die u via een erfenis/schenking met een uitsluitingsclausule heeft gekregen. Bij de beperkte gemeenschap van goederen is het vermogen dat ieder voor het aangaan van het huwelijk had van de gemeenschap uitgesloten. Wat na de huwelijksdatum verkregen wordt is wel gezamenlijk, behalve erfenissen/schenkingen.

Huwelijkse voorwaarden

Veel ondernemers sluiten huwelijkse voorwaarden, meestal met de bedoeling om het (familie)bedrijf buiten enige gemeenschap te houden en/of de andere echtgenoot te beschermen tegen schuldeisers. Realiseert u zich dat de inhoud van uw huwelijkse voorwaarden bepalend is voor hoe u tijdens het huwelijk en bij een scheiding met elkaar moet afrekenen. Dit is afhankelijk van de afspraken die u hierover in uw huwelijkse voorwaarden maakt, laat u daar dus goed over voorlichten en win eventueel advies in bij een gespecialiseerde familierechtadvocaat. Of huwelijkse voorwaarden afdoende bescherming bieden tegen schuldeisers en/of faillissement is deels afhankelijk van de inhoud van de voorwaarden en deels van hoe de echtgenoten met hun vermogens om gaan tijdens het huwelijk.

Huwelijkse voorwaarden aangaan is ook tijdens huwelijk mogelijk. U moet dan wel de gemeenschap van goederen die tot dat moment bestond verdelen.

Gevolgen van een scheiding voor uw (bedrijfs)vermogen

Is er een algehele gemeenschap van goederen, dan moeten alle bezittingen gedeeld worden en zijn de echtgenoten samen aansprakelijk voor alle schulden. De waarde van uw onderneming of die van de aandelen in uw BV moet dus gedeeld worden en uw echtgenoot is ook aansprakelijk voor de rekening courant schuld die u als dga bij uw BV bent aangegaan. Bij een beperkte gemeenschap wordt het al wat ingewikkelder, want dan moet bepaald worden welk privé vermogen ieder van de echtgenoten had voorafgaand aan het huwelijk en wat er daarna bij is gekomen. Alleen wat gedurende het huwelijk is verkregen en/of de schulden die gedurende het huwelijk zijn ontstaan moeten dan immers in de afwikkeling van de vermogens worden meegenomen. Als echtgenoten geen goede administratie hebben bijgehouden en privé vermogen is vermengd met gezamenlijk vermogen wordt het moeilijk om daar nog overzicht in te krijgen. Heeft u huwelijkse voorwaarden dan is hoe u moet afrekenen afhankelijk van de inhoud daarvan. Huwelijkse voorwaarden kunnen een zogenaamde koude uitsluiting inhouden, wat betekent dat ieder van de echtgenoten zijn eigen vermogen heeft en houdt. Het kan wel zo zijn dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk ook gezamenlijke bezittingen hebben verworven. Die moeten dan verdeeld worden en als privé vermogen in deze gezamenlijke bezittingen is geïnvesteerd moet dit worden vergoed. Dus bijvoorbeeld als uw echtgenoot heeft geïnvesteerd in de oprichting van uw bedrijf. Als uw huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding kennen (jaarlijks verrekenen van het inkomen dat niet aan huishoudkosten is besteed), dan heeft u dat tijdens huwelijk waarschijnlijk niet uitgevoerd. Dit leidt tot het vermoeden dat al het vermogen dat aan het eind van het huwelijk aanwezig is, is ontstaan uit vermogen dat eigenlijk verrekend had moeten worden. U moet dan, tenzij u het tegendeel kunt bewijzen, al het aanwezige vermogen alsnog met uw echtgenoot verrekenen. Hieronder kan ook de waarde van aandelen in een BV vallen, als de oprichting van de BV is gefinancierd met vermogen dat eigenlijk verrekend had moeten worden. Ook kan sprake zijn van een finaal verrekenbeding, wat vaak inhoudt dat bij echtscheiding de echtgenoten met elkaar afrekenen alsof zij in algehele gemeenschap van goederen gehuwd waren. Hiervan kunnen bepaalde vermogensbestanddelen, zoals het bedrijfsvermogen of de aandelen van een BV, uitgezonderd zijn. Dit moet dan uitdrukkelijk in de akte opgenomen zijn.

Gaat u trouwen, bent u gelukkig gehuwd of gaat u scheiden? In alle gevallen is het goed om uw situatie eens onder de loep te laten nemen door een deskundige. U kunt hiervoor altijd bij de familierechtspecialisten van EBH Legal terecht.

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wij helpen u graag !

Gepubliceerd op 13 Jan '20
Familierecht Twee nationaliteiten op een kussen…. Door mr. M.M. van Wijk

Steeds meer relaties hebben een internationaal karakter, omdat de partners verschillende nationalite...

Familierecht Vechtscheiding, wie wil dat nou? Door mr. M.M. van Wijk

U zal de term vast wel eens voorbij hebben horen komen in de media: vechtscheiding. Er wordt veel ge...

Familierecht Indexering alimentatie voor 2019 bekend Door mr. M.M. van Wijk

De Minister van Justitie heeft voor 2019 het indexeringspercentage voor kinderalimentatie en partner...

Neem contact op