EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht

Een jaar uitstel voor de Omgevingswet

Een jaar uitstel voor de Omgevingswet

 

Minister Ollongren is er uit: de nieuwe datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2022. Deze datum zou voldoende ruimte moeten geven om het wetgevingsproces af te ronden, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op te leveren en de regelgeving goed te implementeren. De Minister heeft de Tweede en Eerste Kamer hierover in een brief geïnformeerd.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit is gepland op 30 juni 2020. Mogelijk kan het wetgevingsproces met betrekking tot de Omgevingswet dan dit jaar worden afgerond, aldus de Minister. Ook de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten is echter van belang. Met deze wet wordt een goede afstemming tussen de Algemene wet bestuursrecht

en de nieuwe Omgevingswet bewerkstelligd. Dit wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Het plenair debat staat gepland op 31 augustus 2020. Daarnaast is het voorstel voor de Wet elektronische publicaties relevant voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer en wacht op de nadere memorie van antwoord. Het debat over de datum van inwerkingtreding vindt pas na het zomerreces plaats. Even doorwerken dus nog voordat de Omgevingswet echt van start kan gaan.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met mr. L. van Schie-Kooman (vanschie@ebhlegal.nl).

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Gepubliceerd op 25 May '20
Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Uitleg van een bestemmingsplan Door mr. L. van Schie-Kooman

Wie wil weten wat er op een perceel is toegestaan, dient daarvoor het bestemmingsplan te raadplegen....

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Wanneer moet een particulier initiatief worden meegenomen in een bestemmingsplanherziening? Door mr. L. van Schie-Kooman

In een bestemmingsplan worden ontwikkelingen van de afgelopen periode vastgelegd en gewenste toekoms...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Wanneer leidt een toezegging tot opgewekt vertrouwen? Door mr. L. van Schie-Kooman

Als burger ga je ervan uit dat de informatie die je van een gemeenteambtenaar ontvangt, juist is....

Neem contact op