EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht

De bestuursrechtelijke bezwaarprocedure

De bestuursrechtelijke bezwaarprocedure

 

Als de buurman gaat verbouwen of de gemeente het voornemen heeft om een boom te kappen, dan is daar in de meeste gevallen een omgevingsvergunning voor nodig. De gemeente Delft publiceert actuele bekendmakingen over aangevraagde en verleende vergunningen in de Stadskrant Delft, een bijlage bij de Delft op Zondag. De bekendmakingen vinden ook digitaal plaats op de website www.officielebekendmakingen.nl en op de website van de gemeente Delft (www.delft.nl/bekendmakingen).

Als u het niet met deze besluiten eens bent, kunt u daartegen - als u belanghebbende bij het besluit bent - bezwaar maken. Dit bezwaar dient wel binnen de bezwaartermijn (zes weken) te worden ingediend. De bezwaarprocedure is een verplichte procedure vóór het beroep op de rechter. Het bezwaar wordt ingediend bij het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen. Dit bestuursorgaan (bij voorbeeld het college van burgemeester en wethouders) gaat het besluit opnieuw beoordelen en heroverwegen.

In veel gemeenten, waaronder ook Delft, worden de bezwaarschriften voorgelegd aan een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke leden, die geen band met de gemeente hebben. De bezwaarschriftencommissie organiseert een hoorzitting waarbij de bezwaarmaker zijn bezwaren kan toelichten. Ook de vertegenwoordiger van de gemeente krijgt de gelegenheid om het standpunt van het bestuursorgaan toe te lichten. De commissie brengt vervolgens advies uit aan het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.

Het bestuursorgaan (en dus niet de bezwaarschriftencommissie) neemt vervolgens een besluit op het bezwaarschrift. Als het bestuursorgaan afwijkt van het advies van de bezwaarschriftencommissie, zal het moeten motiveren waarom het afwijkt. Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De bezwaarprocedure biedt de mogelijkheid om het genomen besluit nog eens te heroverwegen. Het bestuursorgaan kan de besluitvorming verbeteren, of terugkomen op het genomen besluit. Het komt ook voor dat partijen met elkaar in overleg tot een oplossing van het geschil komen. Hiermee wordt een beroep op de rechter voorkomen. De bezwaarprocedure is dan ook bedoeld als een informele en goedkope procedure voor de burger om geschillen op te lossen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met een van de omgevingsrechtspecialisten van EBH Legal via info@ebhlegal.nl

Deze blog is informatief van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Mw. mr. L. (Laurine) van Schie-Kooman, EBH Legal Advocaten en Mediators, Phoenixstraat 49a, Delft, 015 – 2001000 en Boswoning 3, Honselersdijk, 0174 - 351 351.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag

Gepubliceerd op 25 Feb '22
Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Digitale bekendmakingen: mis ze niet! Door mr. L. van Schie-Kooman

  In het omgevingsrecht is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de bekendmaking van de...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Wanneer moet een particulier initiatief worden meegenomen in een bestemmingsplanherziening? Door mr. L. van Schie-Kooman

In een bestemmingsplan worden ontwikkelingen van de afgelopen periode vastgelegd en gewenste toekoms...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht De bestuursrechtelijke bezwaarprocedure Door mr. L. van Schie-Kooman

  Als de buurman gaat verbouwen of de gemeente het voornemen heeft om een boom te kappen, da...

Neem contact op