EBH Legal
Aansprakelijkheid & Contracten

Aansprakelijkheid

Mensen in ondernemingen zijn zich veel meer bewust van hun risico’s en doen er alles aan dit risico bij u neer te leggen of de schade op u te verhalen. Dat betekent vaak lange en ingewikkelde contracten en meer procedures. Hoewel wij natuurlijk begrijpen dat u daar niet op zit te wachten, staan wij u graag bij.

Contracten, onderhandelen, procederen

Wij zien het als een uitdaging het beste resultaat voor u te behalen. Bij het opstellen van contracten, het onderhandelen en het procederen. Samen met u maken wij direct een uitgebreide analyse, waarna wij samen met u tot een plan van aanpak kunnen komen. 

Omdat wij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het aansprakelijkheidsrecht kunnen wij efficiënt werken en snel schakelen. Wij weten wat uw rechten zijn en hoe u het best uw recht kunt halen. Uw (commerciële) belangen verliezen we daarbij nooit uit het oog.

Gratis intakegesprek

Heeft u vragen op het gebied van aansprakelijkheid en/of contracten?

Specialisten

De sectie Aansprakelijkheid & Contracten wordt gevormd door een team van specialisten die actief zijn op onder andere de volgende deelgebieden: aansprakelijkheid wegens het niet nakomen van overeenkomsten, de aansprakelijkheid van de bank, de aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen, zowel binnen als buiten faillissement en de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren, zoals advocaten, notarissen, accountants, (assurantie)tussenpersonen en makelaars. Wij beschikken over een rijke ervaring met betrekking tot de afhandeling van teeltschades en schade als een gevolg van mislukte ICT-projecten, waarbij complexe aansprakelijkheids- en schadevergoedingsvraagstukken een rol kunnen spelen. Daarbij hechten wij veel waarde aan het handhaven en verder ontwikkelen van specialistische kennis en ervaring.

Onze aansprakelijkheid & contracten advocaten

 

Aansprakelijkheid & Contracten Een taart over opstalaansprakelijkheid Door Sina Wulder

Stel: je rijdt in een willekeurig Safaripark in Nederland tussen de wilde dieren. Je bent al een ein...

Aansprakelijkheid & Contracten Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht Door Glenn Mostert

In de praktijk gaat het in juridische procedures vaak en vooral om de feiten: wat is er gebeurd en o...

Aansprakelijkheid & Contracten Zijn uw algemene voorwaarden wel van toepassing? Door Sina Wulder

Veel ondernemingen maken gebruik van algemene voorwaarden om zo onder andere garantie, aansprakelijk...

Neem contact op