EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Strafrecht

Rijbewijs ingevorderd? Wat kun je doen?

Rijbewijs ingevorderd? Wat kun je doen?

Regelmatig behandelen wij op kantoor ‘rijbewijszaken’. Vaak gaat het om een verdenking rijden onder invloed. Wat veel mensen niet weten is dat dit soort zaken onder het strafrecht vallen. Rijden onder invloed is een strafbaar feit waarbij vaak een strafrechtadvocaat wordt ingeschakeld.

Maar wat zijn de mogelijkheden als u bent aangehouden wegens rijden onder invloed en uw rijbewijs is ingenomen? De Officier van Justitie moet binnen 10 dagen na invordering een beslissing nemen: u krijgt binnen 10 dagen uw rijbewijs terug of u hoort binnen tien dagen hoelang uw rijbewijs ingevorderd blijft.

Het aantal maanden dat uw rijbewijs blijft ingevorderd is o.a. afhankelijk van het geconstateerde alcoholpromillage. Hoe hoger dit is hoe langer het rijbewijs ingevorderd blijft.

Na de invordering van het rijbewijs ontvangt u een oproep om voor de rechter of op een OM-zitting te verschijnen. Bij een oproep voor een OM-zitting komt u niet voor de rechter, maar krijgt u een aanbod van een Officier van Justitie om de zaak af te doen. Accepteert u het voorstel van de Officier van Justitie, dan wordt de zaak niet voorgelegd aan de rechter. Van belang om te weten is dat het Openbaar Ministerie en de rechtbanken andere richtlijnen hanteren voor rijden onder invloed. Vaak zijn dit (hoge) boetes in combinatie met een rij-ontzegging.

Het probleem is dat de zitting vaak na een aantal maanden – nadat u bent aangehouden – plaatsvindt. Tot die tijd bent u – als u uw rijbewijs niet binnen tien dagen heeft teruggekregen - vaak uw rijbewijs kwijt.

Is jouw rijbewijs ingevorderd? Als specialist kan ik jou helpen!

Er bestaat in veel gevallen de mogelijkheid om uw rijbewijs eerder (voorlopig) terug te krijgen als daartoe bijvoorbeeld zwaarwegende persoonlijke belangen zijn. Denk aan het feit dat iemand zijn of haar rijbewijs echt nodig heeft voor werk en er geen andere opties zijn (zoals meerijden met een collega of openbaar vervoer).

In veel gevallen dienen wij bij de rechtbank een klaagschrift tegen de invordering van het rijbewijs in.

Zowel bij het indienen van een klaagschrift, de behandeling van het klaagschrift op de zitting als op de uiteindelijke zitting kunt u zich laten bijstaan door een strafrechtadvocaat. Het voordeel hiervan is dat een strafrechtadvocaat het dossier voor u op kan vragen om te beoordelen of alle regels correct zijn nageleefd. Daarnaast kan een strafrechtadvocaat aan de hand van o.a. de richtlijnen namens u motiveren dat het rijbewijs op voorhand teruggegeven zou moeten worden en op zitting omstandigheden aanvoeren die in uw voordeel uitwerken.

De rechter behandelt het klaagschrift op een zitting, waarbij u en wij als strafrechtadvocaat dit op zitting verder toelichten en zodanig onderbouwen met stukken. De rechter beslist dan of uw rijbewijs (voorlopig) aan u wordt teruggegeven.

Bent u aangehouden wegens rijden onder invloed en is uw rijbewijs ingevorderd neem dan altijd contact op met een strafrechtadvocaat om te bezien welke mogelijkheden er in uw situatie zijn en om advies in te winnen over de haalbaarheid van een klaagschriftprocedure. Vanzelfsprekend kunt u vrijblijvend contact op nemen met mij of mijn collega strafrechtadvocaat Nancy Stolk om een en ander te bespreken.

Gepubliceerd op 23 Mar '18
Arbeidsrecht Uitbetaling vakantiedagen bij uitdiensttreding: wat is dat waard? Door mr. N.R. Riedijk

Werknemers hebben recht op doorbetaling van het loon tijdens vakantie alsmede uitbetaling van loon o...

Arbeidsrecht “Slapend” dienstverband; droom of nachtmerrie Door mr. N.R. Riedijk

Voor een zieke werknemer geldt het zogenoemde ‘opzegverbod’ voor de werkgever. De werkge...

Arbeidsrecht Heeft u een vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Door mr. N.R. Riedijk

In beginsel geldt dat een werkgever altijd een grondslag moet hebben om de arbeidsovereenkomst met e...

Neem contact op