EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Partneralimentatie: leuker kunnen we het niet maken, wel korter

Partneralimentatie: leuker kunnen we het niet maken, wel korter

Partneralimentatie: leuker kunnen we het niet maken, wel korter

Op 21 mei 2019 is het wetsvoorstel partneralimentatie, dat eerder al door de Tweede Kamer werd aangenomen, ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dat betekent dat het voorstel wet wordt. De wet treedt waarschijnlijk al per 1 januari 2020 in werking. De precieze datum moet nog bij Koninklijk Besluit worden vastgesteld. De nieuwe wet gaat gelden voor echtparen die gaan scheiden na de datum waarop de wet in werking treedt. Bepalend is de datum waarop het echtscheidingsverzoek wordt ingediend.

Het wetsvoorstel (zie ook mijn eerdere blog over dit onderwerp) houdt in dat de duur van partneralimentatie wordt ingekort van 12 jaar naar de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van 5 jaar. De termijn vangt aan vanaf de ontbinding van het huwelijk, dus vanaf de datum van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. De nieuwe wet partneralimentatie voorziet voorlopig nog in twee uitzonderingen:

1. bij een huwelijk met nog jonge kinderen (onder de 12 jaar) is de maximale alimentatietermijn 12 jaar;

2. bij een huwelijk waarbij de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is en de echtgenoten langer dan 10 jaar zijn getrouwd, is de maximale alimentatietermijn 10 jaar.

Beide uitzonderingen vervallen 7 jaar nadat de wet in werking is getreden.

Ook is een hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen, maar de invulling daarvan wordt overgelaten aan de rechtspraak. Het is dus nu zeker nog niet duidelijk in welke gevallen de hardheidsclausule zou kunnen leiden tot een langere alimentatieperiode dan die de wet bepaalt.

Net als bij de eerdere wijziging in 1994 van de levenslange partneralimentatie naar de termijn van 12 jaar die nu nog in de wet is geregeld, is te voorzien dat echtgenoten die willen scheiden strategisch zullen proberen te bepalen wanneer zij hun echtscheidingsverzoek indienen.

Bent u van plan te gaan scheiden en/of wilt u meer informatie over uw alimentatieplichten of – rechten? Neemt u dan gerust contact op met een van de familierechtspecialisten van EBH Legal via info@ebhlegal.nl

Deze blog is informatief van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Heb je vragen over partneralimentatie? We helpen je graag

Gepubliceerd op 22 May '19
Familierecht Erkenning, gezag en voogdij Door mr. M.M. van Wijk

Erkenning, gezag en voogdij. Het komt regelmatig voor dat deze drie termen met elkaar worden verward...

Familierecht Een ouderschapsplan wijzigen, kan dat? Door mr. M.M. van Wijk

  In een eerdere blog heeft u kunnen lezen wat een ouderschapsplan is en wat u daarin kunt a...

Erfrecht Wat gebeurt er als ik iemand onterf? Door mr. M.M. van Wijk

  De wet verbiedt onterven niet. Een onterving gebeurt bij testament en kan impliciet of exp...

Neem contact op