EBH Legal
Advocaatscore: 9.5
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Ondernemingsrecht

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

 

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking. Deze wet stelt zwaardere eisen aan het turbo liquideren van rechtspersonen, waar er nu nauwelijks eisen bestaan, laat staan sprake is van enig toezicht daarop. De regeling is van toepassing op liquidaties die vanaf 15 november 2023 worden opgegeven aan het Handelsregister.

Elke rechtspersoon kan worden geturboliquideerd, of het nu een vereniging, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, een NV of een BV betreft. Dat kan met een eenvoudig besluit van het betreffende orgaan van de rechtspersoon op het moment dat er geen baten meer zijn.

Het nog bestaan van schulden, en dus van schuldeisers, staat aan een turboliquidatie niet in de weg. En daar wringt de turboliquidatie. Schuldeisers hebben onder de oude regeling eigenlijk geen enkele mogelijkheid om te controleren of er misbruik wordt gemaakt van een turboliquidatie. Zomaar weg is dan de rechtspersoon waarop je een vordering hebt; ‘geturboliquideerd’. Een rechtbank of een curator komt er niet aan te pas.

De nieuwe regeling is (in beginsel) opgezet voor de duur van twee jaar om te bezien of er daarmee voldoende waarborgen worden geïntroduceerd om grip te krijgen op de nu regelmatig te gemakkelijke turbo liquidatie van (met name besloten) vennootschappen. Die waarborgen zien op een grotere controlemogelijkheid voor schuldeisers (transparantie), inzagerechten voor schuldeisers als niet alle juiste stappen zijn gezet en voorts sancties voor bestuurders waaronder het kunnen opleggen van een bestuursverbod aan personen die zich herhaald schuldig maken aan het niet nakomen van de nieuw verplicht gestelde formaliteiten.

Drie verplichtingen zijn geïntroduceerd. Het (voormalig) bestuur wordt bij een turboliquidatie verplicht om een aantal financiële stukken (waaronder een eindbalans) openbaar te maken en eventuele schuldeisers zo op de hoogte te brengen. Daarnaast kan dus nu het OM een bestuursverbod vorderen tegen het voormalig bestuur dat in strijd met de nieuwe formaliteiten heeft gehandeld. Bijvoorbeeld bij het neergelegd zijn van een onjuiste eindbalans. En (benadeelde) schuldeisers krijgen een inzagerecht in de bewaarde administratie van de ontbonden rechtspersoon als het bestuur de formaliteiten niet (geheel) is nagekomen.

Vragen over een turboliquidatie: bel of mail onze sectie ondernemingsrecht via ruysch@ebhlegal.nl of bel 06 - 24 691 879 (mr. Peter Ruysch)

Deze blog is algemeen van aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Gepubliceerd op 18 Oct '23
Ondernemingsrecht Wanbetalers en hun btw-probleem Door mr. N.P.O. Ruysch

Dit jaar is nieuwe fiscale wetgeving van kracht geworden die betrekking heeft op de btw-teruggaaf va...

Ondernemingsrecht Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie Door mr. N.P.O. Ruysch

  Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking. Dez...

Ondernemingsrecht Rozen voor Valentijnsdag Door mr. N.P.O. Ruysch

  14 februari is het Valentijnsdag. Volgens het woordenboek Van Dale ‘de dag waarop me...

Neem contact op