EBH Legal
Advocaatscore: 9.5
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Huwelijkse voorwaarden wijzigen tijdens het huwelijk

De voor- en nadelen
Huwelijkse voorwaarden wijzigen tijdens het huwelijk

 

Echtgenoten die voorafgaand (of tijdens) het huwelijk huwelijkse voorwaarden op laten stellen, doen dat veelal omdat een van beiden een bedrijf heeft of van plan is dat te gaan starten. Vaak wordt gekozen voor ‘koude uitsluiting’, om te voorkomen dat zaken binnen het huwelijk gemeenschappelijk eigendom worden, met als doel het vermogen van de niet-ondernemer te beschermen tegen een mogelijk faillissement van de ondernemer. Het effect daarvan kan zijn, dat de ondernemer bij een succesvolle onderneming aan het eind van het huwelijk veel vermogen heeft opgebouwd en de niet-ondernemer weinig tot niets.

Als je huwelijkse voorwaarden hebt laten opstellen bij de notaris, kan het zinvol zijn om eens na te gaan of deze voorwaarden nog wel overeenkomen met de situatie in het huwelijk op dit moment.

Tot 1 januari 2012 was voor het wijzigen (of opstellen) van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk de toestemming van de rechtbank nodig. Inmiddels is dat niet meer het geval. Huwelijkse voorwaarden kunnen nu relatief simpel gewijzigd worden bij de notaris. Een mogelijke wijziging is bijvoorbeeld van ‘koude uitsluiting’ naar een finaal verrekenbeding. De ‘koude uitsluiting’ bestaat zolang het huwelijk voortduurt. Bij echtscheiding wordt er echter afgerekend alsof de echtgenoten in gemeenschap van goederen gehuwd waren. Er kan ook voor gekozen worden om direct een algehele gemeenschap van goederen te laten ontstaan.

Besparen bij overlijden

Het wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan nuttig zijn als er tijdens het huwelijk door de ondernemer veel vermogen is opgebouwd. Dit vermogen is immers eigendom van alleen deze echtgenoot. Mocht deze echtgenoot onverhoopt komen te overlijden, valt zijn of haar gehele vermogen in de nalatenschap en wordt in principe het hele vermogen belast voor de erfbelasting. Als in deze situatie de huwelijkse voorwaarden voor het overlijden waren gewijzigd in een algehele gemeenschap van goederen, dan zou slechts de helft van het vermogen in de nalatenschap vallen en vererven. De wijziging van de huwelijkse voorwaarden levert in dit geval dus een besparing van de erfbelasting op.

Besparen bij echtscheiding

Ook in het geval dat er sprake is van huwelijkse voorwaarden met ‘koude uitsluiting’, waarbij de eigen woning eigendom is van één van de echtgenoten, kan een wijziging van de voorwaarden tijdens het huwelijk zinvol zijn. Als de andere echtgenoot (niet zijnde de eigenaar) wil blijven wonen in de eigen woning, moet de woning worden toegedeeld aan deze echtgenoot zodat hij of zij het eigendom verkrijgt. Indien de huwelijkse voorwaarden niet zijn gewijzigd, dan dient de overnemende echtgenoot overdrachtsbelasting te betalen. Als de echtgenoot die eigenaar is de woning (deels) schenkt, dan moet er schenkbelasting betaald worden. In deze situatie scheelt het tijdig wijzigen van de huwelijkse voorwaarden in de overdrachts- of schenkbelasting.

Altijd wijzigen dus?

Niet in elke situatie is een wijziging van de huwelijkse voorwaarden aan te bevelen. Er kleven namelijk ook risico’s aan: een onderneming kan failliet gaan of er kunnen schulden ontstaan die in de gemeenschap vallen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze familierechtspecialisten als je vermoedt dat een wijziging of juist het opstellen van huwelijkse voorwaarden in jouw situatie voordelig zou kunnen zijn.

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

auteur mr A.A. van den Berg (niet meer in dienst)

Wil je meer weten over dit onderwerp? We helpen je graag

Gepubliceerd op 14 Oct '21
Familierecht Mijn ex geeft geen toestemming voor een vakantie met de kinderen naar het buitenland. Wat nu? Door mr. P. Vellekoop

Nu de zomervakantie is aangebroken, ontstaan weer regelmatig geschillen als een ouder met een minder...

Familierecht De voorlopige voorzieningen procedure Door mr. P. Vellekoop

De voorlopige voorzieningen procedure In een echtscheidingsprocedure kan men – naast de ec...

Familierecht Samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap? Door mr. P. Vellekoop

Veel stellen die gaan samenwonen en (nog) niet willen trouwen vragen zich af wat zij beter kunnen do...

Neem contact op