EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Strafrecht

Het ware verhaal achter het bericht

Het ware verhaal achter het bericht

Het ware verhaal achter het bericht “Vrijspraak voor wegpiraat”

In het Algemeen Dagblad van 15 september 2017 stond een artikel met de kop “vrijspraak voor wegpiraat” en daaronder de tekst dat een automobilist aan de Galgeweg in Naaldwijk snoeihard door het rode licht zou zijn gereden en daarbij in volle vaart tegen een bromfietser aan was geknald. De automobilist werd schuld aan zwaar lichamelijk letsel ten laste gelegd maar de rechtbank sprak de automobilist uit het Westland vrij.

Na overleg met de inmiddels vrijgesproken verdachte kiest de verdediging ervoor om via dit bericht wat genuanceerder verslag te doen van deze zaak en de uitspraak van de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Den Haag.

In april 2016 heeft er op het kruispunt Galgeweg-Opstalweg in Naaldwijk een verkeersongeval tussen een motorrijtuig (een MMBS voertuig; een voertuig met beperkte snelheid) en een scooter plaatsgevonden. Het openbaar ministerie verweet de verdachte dat hij:

  • niet de nodige voorzichtigheid in acht had genomen en/of onvoldoende aandacht heeft gehad voor het verkeer en/of de verkeerssituatie ter plaatse;
  • heeft gereden met een gelet op de verkeersveiligheid en/of verkeerssituatie ter plaatse te hoge snelheid;
  • met die te hoge snelheid de Tkruising Galgeweg-Opstalweg is genaderd en/of opgereden en (daarbij) een voor zijn rijrichting bestemd rood uitstralend verkeerslicht heeft genegeerd;
  • zijn motorrijtuig niet tijdig tot stilstand heeft kunnen brengen;
  • geen voorrang heeft verleend aan een op die Tkruising overstekende bestuurder van een bromfiets waardoor hij in botsing is gekomen met die bromfietser,

waardoor die bromfietser zwaar lichamelijk letsel, of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in die uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan (artikel 6 Wegenverkeersweg 1994). De gedragingen werden subsidiair ten laste gelegd als gevaarzetting ex artikel 5 Wegenverkeerswet 1994.

De officier van justitie heeft zich op de zitting op het standpunt gesteld dat het primair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen kon worden.

De verdediging heeft op de zitting vrijspraak voor zowel het primair als het subsidiair ten laste gelegde feit bepleit. Daartoe is aangevoerd dat uit het dossier niet is gebleken dat de verdachte de maximale snelheid heeft overschreden en dat niet kan worden vastgesteld dat hij door rood licht is gereden. Volgens de verdediging is hij de kruising genaderd en opgereden terwijl hij oranje licht had. De verweten gedragingen hangen samen met het door rood licht rijden, wat aldus de verdediging niet wettig en overtuigend bewezen kan worden.

De rechtbank is met de verdediging van mening dat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat de verdachte door rood licht is gereden. De verkeersongevallenanalyse geeft geen uitsluitsel op dit punt en laat de mogelijkheid open dat de verdachte door oranje is gereden zoals hij zelf heeft verklaard. Evenmin kan de rechtbank vaststellen met welke snelheid de verdachte heeft gereden.

De rechtbank heeft overwogen dat in dit geval het negeren van het rode lichte de belangrijkste overtreding betreft om tot een veroordeling van het primair en subsidiair ten laste gelegde te komen. De verwijtbaarheid van de overige gedragingen hangt steeds samen met de vraag of de verdachte door rood is gereden. De rechtbank gaat er van uit dat dat niet het geval is. De overige gedragingen zijn volgens de rechtbank niet dusdanig aanmerkelijk onvoorzichtig of onoplettend dat hij zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan het primair ten laste gelegde feit. Om dezelfde reden spreekt de rechtbank de verdachte ook vrij van gevaarzetting zoals subsidiair ten laste is gelegd.

De termijn waarbinnen de officier van justitie hoger beroep tegen deze uitspraak had kunnen instellen, is inmiddels verlopen.

Een wegpiraat is volgens Van Dale een “roekeloze weggebruiker”. De kop “Vrijspraak voor wegpiraat” getuigt naar mening van de verdediging van weinig kennis van het strafrecht en doet geen recht aan de beslissing van de rechtbank. De kop “Vrijspraak voor verdachte verkeersmisdrijf” was beter op zijn plaats geweest.

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op 4 Oct '17
Strafrecht Stel dat je met je auto tegen een lantaarnpaal rijdt en deze lantaarnpaal raakt beschadigd. Door mr. N. Stolk

Als je tegen een stilstaande auto aanrijdt, dan ligt het voor de hand de eigenaar van deze auto te a...

Strafrecht Stafrecht-advocaat / snowboarder Door mr. N. Stolk

  Vallen en opstaan Rond mijn 20e ruilde ik mijn ski’s in voor mijn eerste snowboar...

Strafrecht Van het kastje naar de muur en weer terug… Door mr. N. Stolk

Mijn geduld - dat van nature al wat onderontwikkeld is - is weer eens flink op de proef gesteld....

Neem contact op