EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht

Gemeente beslist niet op tijd: wat nu?

Gemeente beslist niet op tijd: wat nu?

 

Indien u een bezwaar tegen bijvoorbeeld de weigering van een vergunning of tegen een naburig bouwproject indient bij de gemeente, is het niet meer dan logisch dat u daarop een reactie verwacht. De gemeente moet binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen op uw bezwaar. Deze periode wordt ook wel de beslistermijn genoemd. Deze beslistermijn kan in de meeste gevallen ook verlengd worden, bijvoorbeeld als de gemeente meer informatie nodig heeft om over het bezwaar te beslissen.

Ingebrekestelling

Wat als de beslistermijn is verlopen en u geen bericht heeft gekregen over de verlenging van de termijn? U dient de gemeente dan eerst in gebreke te stellen. Kort gezegd houdt een ingebrekestelling in dat de gemeente erop wordt gewezen dat ze niet op tijd heeft beslist en dat er nogmaals een oproep wordt gedaan om te beslissen op het bezwaar. De gemeente moet na ontvangst van de ingebrekestelling alsnog binnen twee weken beslissen.

Dwangsom

Indien u twee weken na de ingebrekestelling nog steeds geen beslissing heeft ontvangen van de gemeente, dan heeft u recht op een wettelijke vergoeding. Deze vergoeding wordt een dwangsom genoemd. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Hoe langer de gemeente er over doet een beslissing te nemen op uw bezwaar, hoe hoger het bedrag van de dwangsom waar u recht op heeft. De dwangsom loopt in ieder geval uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal €1442,-.

Naar de rechter

Naast dat u recht kunt hebben op een dwangsom, kunt u ook bij de rechter in beroep gaan. De rechter kan dan de hoogte van de dwangsom vaststellen. Ook kan de rechter een nieuwe beslistermijn opleggen aan de gemeente van meestal twee weken. Aan deze nieuwe beslistermijn kan de rechter een (extra) dwangsom verbinden, voor elke dag na het verlopen van de nieuwe beslistermijn. Op deze manier kunt u een besluit afdwingen via de rechter.

Verschillende procedures mogelijk

Let wel op! Het bovenstaande geldt in beginsel voor de procedure van bezwaar. Indien u zelf een aanvraag indient voor een vergunning en u ontvangt geen reactie van de gemeente binnen de beslistermijn, dan wordt deze vergunning meestal van rechtswege aan u verleend. Wel is de gemeente nog verplicht binnen twee weken de beschikking van de verlening bekend te maken. Indien de gemeente dit niet doet, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. De hierboven uitgelegde procedure is dan van toepassing.

Indien de gemeente niet of te laat beslist op uw bezwaar, kan dat dus grote gevolgen hebben. Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van de ingebrekestelling of wilt u bijgestaan worden door een van onze bestuursrechtadvocaten? Wacht niet te lang en neem contact op via het contactformulier op onze website. Wij staan u graag te woord!

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag

Gepubliceerd op 26 Apr '22
Maja Raslan
Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Gemeente beslist niet op tijd: wat nu? Door Maja Raslan

  Indien u een bezwaar tegen bijvoorbeeld de weigering van een vergunning of tegen een nabur...

Neem contact op