EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Strafrecht

Art. 12 Sv procedure

(procedure klacht niet-vervolging)
Art. 12 Sv procedure

De 10 meest gestelde vragen en antwoorden:

1. Wat is een art. 12 Sv procedure?

Als de officier van justitie besluit een strafbaar feit niet te vervolgen, de vervolging niet voort te zetten of afdoet met een strafbeschikking, kan het zijn dat u het als rechtstreeks belanghebbende (bijvoorbeeld als slachtoffer of als u aangifte heeft gedaan van een misdrijf) daarmee niet eens bent. Als direct belanghebbende kunt u dan de bijzondere klachtprocedure (art. 12 Sv procedure) bij het gerechtshof starten en de zaak aan het gerechtshof voorleggen.

2. Welke informatie moet u als belanghebbende in de klacht (het klaagschrift) opnemen?

  • Het parketnummer (nummer dat de officier van justitie aan de zaak heeft gegeven) of het mutatienummer (nummer dat de politie aan de zaak heeft gegeven)

  • Om welk politiebureau of parket (vestiging van het OM) het gaat

  • Om welk strafbaar feit het gaat

  • Wie vervolgd moet worden

  • Waarom u het niet eens bent met de beslissing van het OM

  • Het adres waarop u voor het gerechtshof te bereiken bent

  • De datum en uw handtekening

  • Stuur ook het bericht van het OM of de politie mee, waaruit blijkt dat er niet tot (verdere) vervolging wordt overgegaan

3. Wat gebeurt er met de klacht nadat deze bij het gerechtshof is ingediend?

Het gerechtshof bekijkt of het hof bevoegd is en of de klager ontvankelijk is. Als dat zo is, gaat het hof de klacht inhoudelijk behandelen. Het hof bestudeert de stukken en bekijkt de technische aspecten van de zaak (zoals de bewijsbaarheid) en wat het algemeen belang is bij het wel of niet vervolgen. Een kopie van de klacht stuurt het hof naar de advocaat-generaal (de openbaar aanklager bij het gerechtshof) en de advocaat-generaal vraagt aan de officier van justitie waarom hij/zij heeft besloten niet tot (verdere) vervolging over te gaan. In een ambtsbericht verstrekt de officier van justitie alle informatie en een advies over de afhandeling van de klacht aan de advocaat-generaal. Op basis hiervan maakt de advocaat-generaal een verslag met zijn standpunt en dit verslag wordt met het ambtsbericht en het proces-verbaal van de politie naar het gerechtshof gestuurd.

4. Komt er na het indienen van de klacht een zitting bij het gerechtshof?

De beklagkamer van het gerechtshof bepaalt of het nodig is dat er een zitting wordt gepland.

Er komt geen zitting als de beklagkamer op basis van de stukken in het dossier vindt dat de klacht “kennelijk niet-ontvankelijk” of “kennelijk ongegrond” is. Kennelijk niet-ontvankelijk is bijvoorbeeld een klacht waarbij de klager geen direct belang bij vervolging heeft, het feit is verjaard of de beklaagde inmiddels is overleden.

Kennelijk ongegrond is een klacht als al meteen duidelijk is dat de klacht niet tot strafvervolging leidt.

Als de beklagkamer vindt dat er een zitting moet plaatsvinden, worden partijen opgeroepen voor een zitting.

5. Mag ik als klager of als beklaagde een advocaat meenemen naar de zitting in een art. 12 Sv procedure?

Ja

6. Kan ik als belanghebbende een kopie van het dossier in een art. 12 Sv procedure krijgen?

Nee, kopieën van de stukken worden alleen aan de advocaat verstrekt. Als belanghebbende kunt u vóór de zitting wel het dossier inzien. Het kan wel zijn dat u als belanghebbende niet alle stukken mag inzien.

7. Zijn de klager en beklaagde in een art. 12 Sv procedure verplicht om naar de zitting te komen?

Nee

8. Is deze zitting bij het hof openbaar?

Nee

9. Welke uitspraken kan het gerechtshof in een art. 12 Sv procedure doen?

Het gerechtshof kan de klacht afwijzen. Dat betekent dat er niet (verder) vervolgd wordt.

Als het gerechtshof de klacht toewijst, dan krijgt de officier van justitie de opdracht de zaak verder te onderzoeken of het strafbare feit te vervolgen. Het hof ziet dan reden om de zaak alsnog aan de rechter voor te leggen, waarna de officier van justitie verder actie onderneemt.

10. Kan er tegen de beslissing van de beklagkamer hoger beroep worden ingesteld?

Nee, tegen deze beslissing is geen hoger beroep of cassatie mogelijk.

Heeft u andere vragen over een art. 12 Sv procedure of wenst u dat wij een klachtschrift voor u opstellen of u op de zitting als advocaat bijstaan, neem dan contact met ons op. We staan u graag met raad en daad bij in een art. 12 Sv procedure.

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag

Gepubliceerd op 21 Oct '21
Strafrecht Het laatste woord… Door mr. N. Stolk

Tijdens een zitting heeft de verdachte het recht om als laatste te spreken; de verdachte heeft op zi...

Strafrecht De 10 meest gestelde vragen over rijden onder invloed Door mr. N. Stolk

1. De politie heeft mijn rijbewijs ingevorderd. Hoe kan ik mijn rijbewijs weer terugkrijgen? Nada...

Strafrecht Bijstand advocaat tijdens verhoor op politiebureau Door mr. N. Stolk

Sinds 1 maart 2016 heeft u als verdachte het recht op bijstand van een advocaat tijdens het politi...

Neem contact op