EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden

Bijeenkomst actualiteiten omgevingsrecht

Bijeenkomst actualiteiten omgevingsrecht

De ontwikkelingen in het omgevingsrecht gaan snel. De nieuwe Omgevingswet komt er aan en ook actuele zaken leiden tot interessante vragen en daarmee tot kansen en bedreigingen voor ondernemers.

Tijdens deze bijeenkomst op 7 november 2019 praten wij u graag bij over nieuwe wetgeving zoals de nieuwe Omgevingswet en de Crisis- en herstelwet en behandelen wij praktische zaken die wij de afgelopen periode in de praktijk veel zijn tegengekomen. Weet u bij voorbeeld welke kansen provinciale verordeningen kunnen bieden om actief een bestemmingswijziging te verkrijgen? Wat te doen met onhaalbare of onbruikbare bestemmingen? Wat zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden van bestemmingen en hoe moeten de begrippen uit een bestemmingsplan worden uitgelegd? Welke gevolgen heeft de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof? Ook problemen met uitwerkingsplannen, voorbereidingsbesluiten, beslistermijnen, parkeerproblematiek en voorwaarden die aan een vergunning worden verbonden, komen aan de orde. Uiteraard is er ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Als relatie van kantoor nodigen wij u graag uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. U kunt ook collega’s en/of relaties meenemen. In dat geval ontvangen wij ook graag hun aanmelding. Na afloop heeft u de mogelijkheid om bij te praten tijdens een informele borrel.

Mocht u nog vragen hebben over de bijeenkomst, dan kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor via info@ebhlegal.nl


Sprekers

mr. Laurine van Schie-Kooman en mr. Jörgen Geelhoed

Locatie

West Cord Hotel, Olof Palmestraat 2, 2616 LM Delft

Kosten

Deelname is gratis. Bij het hotel is gratis parkeermogelijkheid.

Aanmelden

De aanmelding voor dit evenement is gesloten.
In het kort 7 Nov '19
van 15:30 tot 18:00
Bij dit evenement namens EBH betrokken

 

Neem contact op